วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553

คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)และแบบคำขอใบประกอบวิชาชีพครู

>>>แจ้งทราบนิสิต ป.บัณฑิตทุกท่าน ขอให้ติดต่อและดำเนินการยื่นคำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)และแบบคำขอใบประกอบวิชาชีพครู(พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุ) ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2553<<<

2 ความคิดเห็น:

  1. นมัสการ...พระอาจารย์ทุกท่าน

    ตอบลบ
  2. สวัสดี อาจารย์ทุกท่านและเจ้าหน้าที่มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณทุกท่านครับผม

    ตอบลบ